WIRA-Schaltanlagenbau GmbH
 
 
 
 
 


AGB

Conditii contractuale generale ale constructiei de instalatii de distributie, WIRA S.R.L.

18.02.2002

Urmatoareale conditii reprezinta parti contactuale cu acord bilateral. Ele au întâietate fata de conditii de vânzare diferite sau fata de alte astfel de conditii impuse de catre client. Devierile de la acestea, completarile precum si asigurarile speciale au nevoie de forma scrisa pentru a intra în vigoare.

Înaintea începerii lucrarilor fiecarui client I se vor înmâna prin intermediul colaboratorilor nostri conditiile contractuale. Orice nelamuriri vor fi raportate biroului nostru în cel mai scurt timp posibil. Din pacate, reclamatiile ulterioare nu mai pot fi luate în considerare.

Conditii de prestare si reparatie

I.Conditii generale

În masura în care urmatorarele conditii nu contin alte reglemetari, regulile de lucru pentru prestarea de constructii (VOB) Partea B si referitoare la DIN 18 299, DIN 18 382 und DIN 18 384 precum si partea C(VOB/B respectiv VOB/C) sunt valabile pentru lucrarile de constructii (executarea de constructii) ca si conditii tehnice contractuale generale pentru prestarea de constructii. (ATV).

Ofertele noastre includ documente, aplicatie, design, etc. În ceea ce priveste dimensiunea si greutatea acestora, ele trebuie privite cu aproximatie, cu exceptia situatiei în care acestea au fost în mod explict.

În ceea ce priveste aceste documente ne rezervam drepturile de proprietate si de autor. Acestea nu pot deveni accesibile unor terti si nu pot fi folosite în mod abuziv în alte scopuri fara acordul nostru. În cazul în care contractul nu se încheie, documentele deja întocmite pentru un client, vor fi trimise înapoi cu promptitudine, fara solicitare si în toate cazurile la cerere. În caz de rediscutare ne retinem de la a le lua pe acestea în considerare.

II. Termene

Termenul limita stabilit pentru livrare si terminare este obligatoriu doar în cazul în care respectarea acestuia nu este posibila datorita unor circumstante, altele decât cele care depind de noi. Astfel de circumstante includ atât modificari cât si lipsa unor documente (autorizatia de construire, etc ), care sunt necesare la desfâsurarea contractului.

În toate cazurile de întârziere a lucrarilor (de derulare a lucrarilor de constructie ) angajatorul poate revendica § 8 Nr. VOB/ B, doar în cazul în care s-a convenit în scris asupra unei date calendaristice de începere si predare si daca persoana care face comanda a stabilit o prelungire adecvata a termenului, dupa expirarea termenului de predare si a explicat ca dupa scurgerea fara efect a acestui termen îsi va retrage cererea.

II.Costuri pentru contractele neexecutate

Intrucât timpul pentru depistrea unei greseli este si acesta timp de lucru, costurile ce decurg din acesta for fi trecute în factura mandantului, în cazul în care un contract nu a fost executat deoarece:

Greseala care face obiectul plângerii nu poate fi stabilita prin recurgerea la reguli de ordin tehnic Angajatorul nu respecta termenul limita din vina sa Contractul a fost reziliat pe parcursul executarii lui Conditiile de exploatare nu sunt impecabile Apar greseli externe

Greseala nu apare pe perioada de depistare

IV. Remunerarea unui deviz de costuri

În cazul în care contractul angajatorului prevede un deviz de lucrari, costurile aferente timpului consumat vor fi platite de câtre acesta.

V. Garantarea reparatiilor si raspunderea

Pentru defecte/ neajunsuri furnizorul raspunde dupa cum urmeaza:

1. Toate acele parti sau prestari de servicii, care în decursul termenului de prescriptie scot la iveala carente, urmeaza a fi gratuit remediate, relivrate sau reexecutate dupa optiunea furnizorului - fara a lua în considerare durata operarii- , atâta timp cât cauza se afla chiar la momentul transferului de risc.

2. Revendicarile cu privire la defectiuni se prescriu dupa 12 luni calendaristice de la confirmarea comenzii si cel mai târziu dupa livrare. Acest fapt nu este valabil atâta timp cât în conformitate cu legea §§ 438 Aliniatul. 1 Nr. 2 (Constructii si materiale de constructii), 479 Alineatul 1 (pretentii în urma) si 634 a Aliniatul. 1 Nr. 2 (defectiuni în constructii) BGB sunt prevâzute termene limita mai lungi cât si în cazuri de punere în pericol a vietii, de vatamare corporala sau de afectare a sanatatii prin nerespectarea deliberata sau din neglijenta a îndatoririlor din partea furnizorului si în cazul tainuirii cu viclesug a unei defectiuni. Reglemetarile legale privind încetarea desfasurarii, oprirea si reînceperea ramân neatinse.

3. Persoana care face comanda trebuie sa înainteze furnizorului o reclamatie scrisa cu privire la calitate, în cel mai scurt timp posibil.

4. În cazul reclamatiilor cu privire la calitate persoana care face comanda poate retine platile într-o oarecare masura, în functie de defectiunea aparuta. Acesta poate sa retina platile doar în cazul în care reclamatia privind calitatea are forta legala, si nu poate exista nici o îndoiala în ceea ce priveste legitimitatea acesteia. În cazul în care reclamatia cu privire la calitate are loc pe nedrept, furnizorul are dreptul sa ceara compensatii pentru costurile aparute în acest fel.

5. În primul rând i se acorda furnizorului posibilitatea de îndeplinire / executare ulterioara în limita unui termen limita corespunzator.

6. Daca executarea ulterioara nu are loc, persoana care face comanda se poate retrage din contract sau poate sa diminueze platile -fara a aduce prejudicii nici unei revendicari de remediere a pagubelor conform articollului VI .

7. Revendicarile cu privire la defectiuni nu sunt valabile pentru devieri doar irelevante de la conditiile convenite, pentru derogari irelevante de la practicabilitate, pentru uzarea sau pagubele naturale, care apar dupa transferul de risc ca urmare a întrebuintarii defectuoase sau neglijente, a suprasolicitarii, a modalitatilor de functionare neadecvate, a lucrarilor de constructie defectuoase, a terenului de constructie neadecvat, sau cele care apar pe baza unor influente exterioare deosebite, care nu sunt prevazute în contract, precum nici în cazul unor greseli de software nereproductibile. În cazul în care solicitantul sau tertul demareaza în mod incorect modificari sau lucrari de mentenanta, nu exista revendicari privind neajunsurile pentru aceste operatiuni si pentru urmarile ce decurg din ele.

8. Revendicarile persoanei care face comanda în legatura cu costurile necesare în scopul executarii ulterioare, în special cheltuieli cu transportul, rutele, munca si materialele, sunt excluse, atâta timp cât costurile cresc, datorita faptului ca obiectul livrarii este adus ulterior într-un alt loc decât locatia solicitantului, în afara cazului în care decalajul corespunde întrebuintarii destinate.

9. Pretentiile în recurs ale solicitantului fata de furnizor conform § 476 BGB (recursul solicitantului) sunt valabile doar în masura în care solicitantul nu a avut conventii cu cumparatorul sau, care sa depasesca revendicarile legale cu privire la defectiuni. Pentru cazul revendicarilor în recurs ale solicitantului împotriva furnizorului conform § 478 aliniatul. 2 BGB este valabil nr. 8.

10. Pentru pretentii cu privire la remedierea pagubelor este valabil în rest articolul VI (alte pretentii de remediere a pagubelor). Revendicarile ulterioare sau alte revendicari decât cele reglementate în acest articol VIII privind pretentiile solicitantului fata de furnizor si fata de ajutoarele de executare ale acestuia din cauza unei defectiuni sunt excluse.

VI. Alte pretentii cu privire la remediere a pagubelor

1. Pretentiile solicitantului privind remedierea pagubelor si pretentiile la compensatii (în cele ce urmeaza numite pretentii de remediere a pagubelor), indiferent din ce ratiuni juridice, în special datorita neglijarii îndatoririlor din culpa sau din actiuni nepermise sunt excluse.

2. Acest fapt nu este valabil atâta timp cât se raspunde în mod obligatoriu, de exemplu dupa legea raspunderii pentru produs, adica în cazuri de intentie de neglijenta crasa din cauza periclitarii vietii, corpului sau sanatatii, datorita nerespectarii anumitor îndatoriri contractuale. Revendicarea de remediere a pagubei pentru neglijarea anumitor îndatoriri contractuale se limiteaza totusi doar la pagubele tipice contactului si previzibile, atâta timp cât nu transpare intentia de neglijenta crasa sau atâta timp cât nu este reglementata raspunderea pentru periclitarea vietii, corpului sau sanatatii. O modificare a obiectului de dovada din partea persoanei care face comanda nu are legatura cu reglementarile prezente.

3. În masura în care cel care face comanda are dreptul la pretentii de remediere a pagubelor în conformitate cu Art. VI, acestea se prescriu odata cu trecerea termenului de prescriptie valabil pentru revendicarile cu privire la calitate, conform articolului V Nr. 2 . În cazul pretentiilor de remediere a pagubelor conform legii de raspundere pentru produs sunt valabile prevederile de prescriere legale.

VII. Dreptul extins de ipoteca asupra bunurilor mobile

Noua ne revine prin clauzele din contract un drept de ipoteca asupra articolelor / obiectelor angajatorului, care intra în posesia noastra în baza contractului. Dreptul de ipoteca poate sa intre în vigoare si ca urmare a unor revendicari din lucrari executate anterior, din livrari de piese de schimb, si alte servicii, în masura în care acestea se afla în legatura cu obiectul lucrarilor. Pentru alte pretentii ce decurg din relatia de afaceri dreptul de ipoteca este valabil doar în masura în care acestea sunt indisputabile si au putere legislativa.

Daca articolul nu este ridicat în decurs de 4 saptamâni de la solicitarea de ridicare, poate fi perceputa din partea noastra o taxa de stocare corespunzatoare, dupa expirarea acestui termen. În cazul în care ridicarea nu are loc în cel mult 3 luni dupa solicitarea acesteia, înceteaza obligatia de a continua protejarea, ca de altfel si orice raspundere pentru defectiuni din neglijenta sau pentru distrugere. Cu o luna înainte de expirarea acestui termen se trimite solicitantului o somare de vânzare. Suntem în drept sa scoatem spre vânzare articolul pentru acoperirea creantelor noastre.

VIII. Restrictia de la proprietate

Atâta timp cât piesele de schimb sau altele introduse cu ocazia reparatiilor nu devin componente importante, ne rezervam dreptul de proprietate asupra acestora pâna la compensarea tuturor cerintelor noastre contractuale iar acestea se afla sub restrictionare prelungita de la proprietate. În cazul în care angajatorul ajunge în situatia de întârziere a platilor sau nu îsi îndeplineste obligatiile ce decurg din restrictia de la proprietate, putem solicita demontarea pieselor incorporate. Totalitatea costurilor aferente retragerii si demontarii sunt suportate de catre mandant.

În cazul în care reparatia are loc la solicitant, clientul trebuie sa ne ofere posibilitatea de a efectua demontarea. Cheltuielile cu munca si transportul apartin solicitantului. În situatia în care acesta nu ofera posibilitatea de demontare, întra în vigoare cifra 7, alineatul 2, propozitiile 1 si respectiv 2.

Conditii de vânzare

I. Punerea la dispozitie a uneltelor si aparaturii

În mod normal specialistii nostri sunt dotati cu unelte mici si specializate. Pentru comandarea unor aparaturi de înalta fidelitate, cum ar fi aparatura de programare, adaptori de interfata, monitoare, aparatura de masurare, etc., nu percepem o taxa suplimentara de închiriere.

II. Timpul de lucru

Programul normal de lucru începe la ora 07.00 si se încheie la 15.30. În intervalul acesta este inclusa o pauza de 30 de minute. Timpul normal de munca însumeaza 40 de ore pe saptamâna. Prestarea noastra începe cu eliberarea personalului nostru specializat în vederea pregatirii pentru calatorie. Ea se tremina cu reînregistrarea lor în uzina noastra. Plasarea si selectionarea specialistilor are loc prin noi.

III. Pontaj

Timpul petrecut de specialistii nostri cu munca, transportul si asteptarea va fi pontat pe ore respectiv pe zile pe baza de semnatura. Orice nereguli vor fi semnalate de catre solicitant în scris. Datele privind demonstrarea orelor de montaj stau la baza facturarilor noastre si sunt standard pentru ambele parti. În cazul în care solicitantul refuza pontarea orelor petrecute sau în cazul în care nu este posibil , din alte motive, ca specialistii nostri sa primeasca atestarea, vor fi luate în considerare pentru facturare orele pe care specialistii nostri le-au completat în formular.

IV. Restrictia de la proprietate/ restrictie prelungita de la proprietate

Noi ne rezervam dreprtul de proprietate asupra marfurilor si materialelor livrate pâna la achitarea completa din partea clientului a tuturor creantelor ce decurg din relatia de afaceri. Restrictia de la proprietate ramâne valabila si pentru toate pretentiile fata de client, dobândite ulterior, în legatura cu obiectul de cumparare, de exemplu: ca urmare a reparatiilor sau livrarii pieselor de schimb precum si a altor prestari.
Acestea nu sunt valabile daca reparatia este întârziata de catre noi sau daca aceasta esueaza din vina noastra. Pâna la îndeplinirea pretentiilor nostre mai sus mentionate, articolele nu pot fi mai departe distribuite, închiriate, împrumutate, respectiv înstrainate precum nici încredintate spre reparare unor terti. În acelasi fel, sunt interzise si transferul asigurarii si sechestrarea. În cazul în care clientul este comerciant (revânzator) îi este permisa distributia în cursul comercial obisnuit cu conditia ca cerintele revânzarii vis-à-vis de cumparatorul sau sau de un tert, si inclusiv toate dreprurile auxiliare sa ne fie noua transferate în totalitatea lor, pâna la îndeplinirea tuturor pretentiilor noastre ce decurg din relatia de afaceri. La cerere ni se vor oferi numele si adresele cumparatorului si revendicarile respective estimate cu exactitate. Putem pretinde de la clientul nostru sa ne arate transferul catre cumparatorul sau. Pe durata restrictiei de la proprietate clientul are dreptul la posedarea si folosirea obiectului cumparat, atâta timp cât îsi îndeplineste obligatiile din restrictia de la proprietate si nu se afla în situatia de întârziere a platilor. În cazul în care clientul întârzie cu platile sau nu îsi îndeplineste obligatiile ce decurg din restrictia de la proprietate, putem pretinde de îndata obiectul cumparat de la cumparator si dupa somarea cu un termen limita corespunazator putem refolosi obiectul cumparat în cel mai mai bun mod posibil, prin vânzare libera la pretul de cumparare, drept compensatie,.
Revendicarea restrictiei de la proprietate cât si a punerii sub sechestru a articolului livrat prin noi nu este valabila ca si retragere din contract, atâta timp cât nu exista prescriptii legale obligatorii care sa i se opuna. Totalitatea costurilor de retragere si de evaluare a articolului cumparat sunt suportate de cumparator. În cazul în care intervine un tert, în special în cazul punerii sub sechestru a obiectului cumparat sau în cazul exercitarii dreptului de ipoteca al antreprenorului unui atelier, clientul are obligatia sa ne informeze în scris despre aceasta de îndata si sa-l informeze pe tert, fara întârziere în legatura cu restrictia de la proprietate. Prin aceasta informare clientul trebuie sa ne puna la dispozitie protocolul de sechestru precum si o declaratie statutara a obiectului sechestrat. Costurile de interventie sunt de obligatia clientului. Cumparatorul suporta toate cheltuielile aferente renuntarii la acces si unei reprocurari a obiectului cumparat, atât timp cât acestea nu pot fi retinute de la tert. Cumparatorul are datoria de a mentine obiectul cumparat în stare buna pe toata perioada restrictionarii dreptului de proprietate, precum si de a permite desfasurarea fara întârziere a tuturor lucrarilor de mentenanta prevazute si a tuturor lucrarilor de reconditionare necesare.

În cazul în care valoarea garantiilor existente pentru noi depaseste creanta asupra clientului cu mai mult de 25% din valoarea bunului restrictionat, ne obligam la cererea clientului sa deblocam garantiile dupa optiunea lui.

V. Preluarea si întârzierea preluarii

În principiu, fiecare lucrare dupa terminare este preluata de catre solicitant, respectiv de catre loctiitorul acestuia si se înmâneaza comisionarilor nostri un certificat de preluare corespunzator. Din momentul preluarii cu succes riscul si grija privind mentenanta de functionare a instalatiei revin solicitantului. Daca, dintr-un oarecare motiv, ce nu depinde de noi, preluarea nu are loc la terminarea lucrarilor de montaj, instalatia este considerata a fi preluata cu data plecarii specialistilor nostri. În cazul în care este solicitata o alta prezentare a specilistilor nostri la predare, toare costurile ce decurg din aceasta vor fi suportate de catre solicitant. În cazul în care clientul nu preia articolul în limita termenului, avem dreptul de a-i stabili un termen limita ultrior, la expirarea caruia sa dispunem în continuare de obiect si sa-l furnizam clientului în limita termenului prelungit. Dreprturile nostre de a ne retrage din contract dupa stabilirea temenului extins cu somarea de recuzare (§ 326 BGB)sau de a pretinde despagubiri datorita neîndeplinirii, ramân neatinse. În cadrul unei pretentii de despagubire putem pretinde fara dovada 20% din pretul convenit fara TVA drept despagubire, atâta timp cât nu apare doar o paguba relativ mica, neverificabila. Ne rezervam dreptul la revendicarea unei despagubiri pentru paguba cu adevarat mai însemnata. Clientul este oprit de la acceptarea unor livrari partiale (prelivrari), atâta timp cât acest lucru este rezonabil.

VI. Sfera de aplicare

Montajele în strainatate fac subiectul unor conditii speciale.

VII. Garantie contractuala si raspundere

Pentru lipsa materialelor furnizorul raspunde dupa cum urmeaza:

1. Toate acele parti sau prestari care în decursul termenului de prescriptie – fara a lua în considerare durata de functionare – prezinta defectiuni trebuie reparate în mod gratuit, livrate din nou sau remontate/create , atâta timp cât cauza lor se afla exact la momentul transferului de risc.

2. Revendicarile cu privire la calitate se prescriu în decurs de 12 luni. Acest fapt nu este valabil daca legea conform §§ 438 Aliniatul. 1 Nr. 2 (contructii si materiale de construtii), 479 Aliniatul. 1 (pretentii în recurs) si 634 a Aliniatul 1 Nr. 2 (defectiuni în constructii) BGB nu prescrie termene mai lungi cât si în cazuri de periclitare a vietii, corpului si sanatatii, printr-o violare intentionata sau din neglijare crasa a obligatiilor furnizorului si prin tainuirea cu viclenie a unor defectiuni. Reglementarile legale privind încetarea derularii, stoparea sau reînceperea termenelor limita ramân neatinse.

3. Cel care face cererea trebuie sa reclame furnizorului defectiunea în scris.

4. În cazuri de reclamare privind calitatea persoana care face comanda poate retine platile într-o oarecare masura, care sa fie în legatura proportionala cu defectiunile intervenite. Persoana care face comanda poate retine platile, doar în cazul în care reclamarea privind defectiunile a fost facuta în mod valid, si daca asupra acesteia nu poate aparea nici o îndoiala. Daca reclamatia privind defectiunea se dovedeste a fi nedreapta, furnizorul are dreptul sa pretinda solicitantului cheltuielile care i-au reiesit din acesta, drept despagubire.

5. În primul rând se acorda furnizorului posibilitatea de îndeplinire ulterioara în limita termenului limita corespunzator.

6. În cazul în care îndeplinirea ulterioara esueaza, solicitantul poate – fara a prejudicia vreo pretentie de remediere a pagubelor conform articolului VI – sa se retraga din contract sau sa diminueze compensatia.

7. Nu exista revendicari cu privire la calitate în cazuri de deviere neimportanta de la furnizarea convenita, de derogare nesemnificativa de la folosinta, de uzare sau pagube naturale, care apar dupa transferul de risc, ca urmare a întrebuintarii defectuase sau neglijente, a suprasolicitarii, a modalitatilor de functionare neadecvate, a lucrarilor de constructie defectuase, a terenului de constructie neadecvat, sau cele care apar pe baza unor influente exterioare deosebite, care nu sunt prevazute în contract, sau ca urmare a unor greseli de software nereproductibile. În cazul în care solicitantul sau tertul demareaza în mod incorect modificari sau lucrari de mentenanta, nu exista pretentii privind neajunsurile pentru aceste operatiuni si pentru urmarile ce decurg din ele.

8. Pretentiile persoanei care face comanda în legatura cu costurile necesare în scopul executarii ulterioare, în special cheltuieli cu transportul, rutele, munca si materialele, sunt imposibile, atâta timp cât costurile cresc, datorita faptului ca obiectul livrarii este adus ulterior într-un alt loc decât locatia solicitantului, cu exceptia cazului în care decalajul corespunde întrebuintarii destinate.

9. Pretentiile în urma ale solicitantului fata de furnizor conform § 476 BGB (recursul antreprenorului) sunt valabile doar în masura în care antreprenorul nu a avut conventii cu cumparatorul sau care sa depasesca revendicarile legale privind calitatea. Pentru cazul pretentiilor în recurs ale solicitantului împotriva furnizorului conform § 478 aliniatul. 2 BGB este valabil nr. 8.

10. Pentru pretentii de remediere a pagubelor este valabil în rest artivolul VI (alte pretentii de remediere a pagubelor). Revendicari ulterioare sau alte revendicari decât cele reglementate în acest articol VIII privind pretentiile antreprenorului fata de furnizor si fata de ajutoarele de îndeplinire ale acestuia în legatura cu vreo defectiune sunt excluse.

VIII. Expedierea si Transferul de risc

Expedierea are loc tot timpul – si în cazul livrarilor franco– pe cheltuiala si riscul receptorului, iar riscul privind predarea obiectului livrat este transferat de la expeditor, de la conducatorul transportului sau de la cel care ridica obiectul, solicitantului, chiar si în cazul transportului cu mijloacele noastre de transport, cel târziu pâna la parasirea depozitului nostru. La solicitarea scrisa din partea persoanei care face comanda încarcatura este asigurata de noi pentru rupere, transport, foc sau alte stricaciuni, urmând ca solicitantul sa suporte costurile. În lipsa altor prescriptii, decidem noi asupra modului de livrare în functie de estimarile noastre. Împachetarea este calculata în cadrul cheltuielilor proprii.

VIIII. Rezilierea

În cazul rezilierii atât noi cât si clientul avem obligatia de a ne înapoia garantiile primite unii de la altii.. Pentru cesiunea folosintei sau pentru întrebuintare trebuie restituita valoarea acestora, luându-se în considerare si deprecierea intervenita între timp în valoarea obiectului vândut.

Dispozitii generale privind prestatiile, reparatiile si vânzarile

I. Preturi si conditii de plata

Montaj – luare în exploatare – service

Pentru trimiterea expertilor nostri percepem pe zi calendaristica inclusiv pe timpul de deplasare o valoare neta dupa cum urmeaza :

Inginer 69,80 EURO

Maistru de montaj 47,50 EURO

Montor 39,95 EURO

Ajutor 27,30 EURO

II. Costuri suplimentare de cazare la calatoriile de serviciu

Pentru o absenta de 24 de ore 24,00 EURO

Pentru o absenta de cel putin 14 ore 12,00 EURO

Pentru o absenta de cel putin 8 ore 6,00 EURO

La facturare cuantumul cheltuielilor se calculeaza dupa numarul de ore rezultate (incl. timpul de calatorie) si tinând cont daca este pontata o calatorie de o zi sau mai multe. În acest sens se calculeaza daca sunt necesare una sau mai multe înnoptari la locul, respectiv, în zona montajului.

În strainatate cheltuielile se calculeaza în funtie de tabelul costurilor calatoriilor în stainatate.

III. Costuri de cazare

Costurile de cazare se calculeaza dupa cheltuieli plus 25% costuri accesorii.

IV. Costuri de calatorie

Cai ferate germane, clasa 1. sau calarorii cu avionul dupa costuri plus 25% costuri accesorii.

Automibile personale sau masini de montaj 0,79 EURO pe kilometru

V. Prime pentru ore suplimentare

Pentru orice munca suplimetara executata peste timpul normal de lucru (7,5 ore pe zi) se calculeaza un adaos dupa cum urmeaza:

Pentru primele 2,5 ore suplimetare pe zi 25 %

Pâna la 10 ore pe zi 50 %

Pentru sâmbete 70 %

Pentru duminici 150 %

Lucrari în datele de 24 si 31.12. între orele 12.00 - 20.00 pâna la 250 %

Lucru de noapte în prima zi de Craciun si în noaptea de dupa ziua de Anul Nou si pentru restul sarbatorilor legale 175%.

VI. Conditii de plata

Preturile finale nu contin TVA.

Toate totalurile facturii trebuiesc platite imediat dupa emiterea facturii, atâta timp cât nu sunt indicate în factura alte scadente. Platile partiale la vânzare sunt posibile doar daca anterior s-a convenit asupra lor în scris.

Facturile de reparatii se achita de îndata.

În cazul în care persoana care face comanda întârzie cu platile, aceasta trebuie sa ne despagubesca pentru pagubele datorate întârzierii, cel putin cu valoarea dobânzilor legale.

În cazul în care persoana care face comanda ajunge în situatia de întârziere a platilor sau nu onoreaza o polita la data scadenta, noi avem dreptul de a ne retrage marfa, sa intram în uzina acesteia si sa ne luam marfa. În plus putem interzice continuarea eliberarii, prelucrarii si crearii marfii livrate. Retragerea nu reprezinta o reziliere a contractului.

În cazul în care, ulterior, ne sunt aduse la cunostinta cazuri din care sa reiasa o anuita deteriorare a patrimoniului angajatorului care sa pericliteze revendicarile noastre pecuniare, avem dreptul sa-i cerem scadenta unei creante ce trebuie primita, independent de timpul de scadenta.

În aceste cazuri noi putem revoca împuternicirea de confiscare si putem pretinde plati în avans pentru livrarile neefecuate. Solicitantul poate împiedica urmarile juridice numite la acest punct prin depunerea de garantie la valoarea revendicarii pecuniare puse în pericol.

Pentru prestatii care nu sunt incluse în contract sau care se abat de la descrierea prestatiei, se poare revendica o oferta suplimentara din partea angajatorului sau aceasta poate fi facuta de catre noi. Atâta timp cât acest lucru nu are loc, aceste prestatii vor fi calculate dupa amploare si timp. Cu privire la avize si confirmarea lucrarilor temporare sunt valabile pentru executarea de prestatii în constructii § 15 Nr. 5 VOB/ B.

În cazul contractelor cu o durata de executie mai mare de o luna se platesc aconturi în valoare de 90% din valoare aferenta lucrarilor prestate, în functie de avansarea lucrarilor. Platile în avans sunt cerute de catre noi si sunt efectautede catre angajator în decurs de 10 zile de la data facturarii.

VII. Competenta judecatoreasca

Pentru revendicarile prezente si viitoare ce decurg din relatia de afaceri cu comerciantii integrali inclusiv revendicarile creantelor si cecurilor competenta judecatoreasca este în exclusivitate sediul uzinei noastre. Aceeasi competenta judecatoreasca este valabila daca angajatorul are competenta judecatotreasca generala în tara, si daca dupa terminarea contractului nu sunt conoscute domiciliul sau sau rezidenta sa obisnuita la momentul înaintarii reclamatiei.

Copyright 2002-2006 by WIRA www.wira-schaltanlagen.de